oprzeć się


oprzeć się
Sprawa oparła się o bufet zob. bufet 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • oprzeć się — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}opierać się{{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}sprawa oparła się o bufet {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • opierać się – oprzeć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} utrzymywać pozycję pionową, korzystając z jakiejś podpory, podpórki, oparcia; wspierać się na czymś, o coś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Opierać się o blat stołu. Oprzeć się na czyimś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • oprzeć — dk XI, oprę, oprzesz, oprzyj, oparł, oparli, oparty I opierać ndk I, oprzećam, oprzećasz, oprzećają, oprzećaj, oprzećał, oprzećany 1. «przystawić coś do czegoś, przysunąć tak, by dotykało do czegoś, ustawić coś przy czymś albo na czymś, by się… …   Słownik języka polskiego

  • oprzeć sprawę o bufet — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} załatwić coś, stawiając wódkę osobie, od której zależy odpowiednia decyzja (w formie przekupstwa) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ktoś oparł sprawę o bufet i skończyły się kłopoty z uzyskaniem zezwolenia. {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ostać się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk Xa, ostoję się, ostoi się, ostój się {{/stl 8}}{{stl 7}} oprzeć się zniszczeniu, przetrwać, zachować się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Po trzęsieniu ziemi nie ostał się żaden budynek. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wesprzeć — dk XI, wesprzećprę, wesprzećprzesz, wesprzećprzyj, wsparł, wsparty, wsparłszy wspierać ndk I, wesprzećam, wesprzećasz, wesprzećają, wesprzećaj, wesprzećał, wesprzećany 1. «oprzeć o coś, podtrzymać czymś; dać czemuś podporę od dołu lub z boku,… …   Słownik języka polskiego

  • podeprzeć — dk XI, podeprzećprę, podeprzećprzesz, podeprzećprzyj, podparł, podparty podpierać ndk I, podeprzećam, podeprzećasz, podeprzećają, podeprzećaj, podeprzećał, podeprzećany 1. «podtrzymać oparłszy na czymś, dać podporę od dołu lub z boku,… …   Słownik języka polskiego

  • weprzeć — dk XI, weprzećprę, weprzećprzesz, weprzećprzyj, wparł, wparty, wparłszy wpierać ndk I, weprzećam, weprzećasz, weprzećają, weprzećaj, weprzećał, weprzećany 1. «przystawiwszy, przyłożywszy coś do czegoś, oparłszy o coś, nacisnąć z pewną siłą;… …   Słownik języka polskiego

  • Потому что во мне есть секс — Запрос «Bo we mnie jest sex» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Bo we mnie jest sex Потому что во мне есть секс Автор слов Иеремия Пшибора, 1961 Композитор Ежи Васовский, 1961 Первое исполнение Веслав Михниковский, 1962 …   Википедия

  • opierać — I ndk I, opieraćam, opieraćasz, opieraćają, opieraćaj, opieraćał, opieraćany forma ndk czas. oprzeć. opierać się 1. forma ndk czas. oprzeć się. 2. «być zbudowanym na podporach» Sklepienie opiera się na kolumnie. Balkon opiera się na filarach. II… …   Słownik języka polskiego